From America with Love

To From America with Love είναι μια πλατφόρμα που επιμελείται το OramaPhotos, με σκοπό να διερευνήσει και να προβάλει την τρέχουσα κατάσταση της σύγχρονης Αμερικανικής φωτογραφίας.

Essay from Michael Fagans

From America with Love has asked me to write about the state of photojournalism in the United States and what the future might look like (or at least that is what I am going to pretend that I have been asked to write about.)

Interview with Jennifer McClure

Please join us in conversation with photographer Jennifer McClure.
Niko Kallianiotis

Interview with Dimitri Mellos

Please join us in conversation with New York based photographer Dimitri Mellos for an inspiring read.
Niko Kallianiotis

Interview with Julia Cybularz

Join us for an interesting and inspiring conversation with Julia Cybularz.
Niko Kallianiotis

Interview with Mike Froio

We are happy to introduce our first feature and interview with photographer Mike Froio and his project on the Pennsylvania Railroad.
Niko Kallianiotis