Σημεία των καιρών

Τα μέλη του OramaPhotos συμμετείχαν, με την παρουσίαση αυτοτελών φωτογραφικών ιστοριών υπό τον γενικό τίτλο "Σημεία των καιρών", στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Σημειωτικής με θέμα "Κόσμοι που αλλάζουν & σημεία των καιρών", που θα διεξήχθει στις 4, 5 και 6 Οκτωβρίου στην πόλη του Βόλου.

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών).

Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου