Θέμα: το πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου στην παραλία του Βόλου.