Οι ελληνικές πόλεις αναπτύχθηκαν άναρχα. Με την καταπληκτική εφεύρεση της αντιπαροχής, το τελευταίο κυβικό εκατοστό του αστικού τοπίου έτυχε μίας ανηλεούς εκμετάλλευσης. Το πράσινο της πόλης ασφυκτιά κάτω από την πίεση του τσιμέντου και στις τρεις διαστάσεις του χώρου. Το σημαντικότερο πρόβλημα το έχουν τα μεγάλα δένδρα. Με το φύλλωμα προσπαθούν να βρουν ζωτικό χώρο ανάμεσα στο δάσος του τσιμέντου, ενώ με τις ρίζες ψάχνουν απεγνωσμένα ακάλυπτη γη, ζωντανό χώμα για πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία και, επίσης, για το λιγοστό νερό, το οποίο λόγω της κάλυψης της γης καταλήγει στην αποχέτευση. Το πρωί της 3ης Ιουλίου 2015, το τελευταίο μεγάλο πεύκο στο κέντρο της πόλης του Βόλου, κόπηκε.