Αυτό που για κάποιους μπορεί να είναι κακή συνήθεια, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι έμφυτη ικανότητα. Τι παράδοξο!