Η Μαγνησία έχει την Ιωνία της, όπως και άλλες περιοχές στην Ελλάδα, που δέχτηκαν Έλληνες πρόσφυγες μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Και όμως, πολύ πριν η Μαγνησία αποκτήσει την Ιωνία της, η Ιωνία είχε ήδη τη δική της Μαγνησία. Μια Μαγνησία που ριζώνει πίσω στο χρόνο και στην ιστορία...

A documentary about Magnesia ad Maeandrum, an ancient city founded in Asia Minor in 7th century B.C. by colonists from Magnesia in ancient greek mainland (in greek).