Δέκα εικόνες από το ιστορικό μνημείο της Αγίας Σοφίας.