Το mentoriship είναι μια προσωπική σχέση συνεργασίας μεταξύ δύο ατόμων. Στην προκειμένη περίπτωση λειτουργεί ως μια εκπαιδευτική σύμπραξη, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και πρακτικών συμβουλών. Απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και αφορά μόνο όσους φωτογραφίζουν συστηματικά και επιθυμούν να εξελίξουν και να προωθήσουν το προσωπικό τους έργο, αναδεικνύοντας τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Παρέχονται αποκλειστικά εξατομικευμένες κατευθυντήριες συμβουλές, editing, προετοιμασία portfolio, βοήθεια στην σύνταξη τεκμηριωτικών κειμένων, και επιμέλεια εκθέσεων. Το mentorship θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τη φωτογραφική τους ταυτότητα και να παράγουν φωτογραφικό έργο, με γνώμονα τις εκφραστικές τους δυνατότητες.

Πληροφορίες: 6984 598985